Právna zodpovednosť

Spoločnosť Group M a.s. je potešená z vašej návštevy týchto webových stránok a z vášho záujmu o naše produkty.

VAROVANIE PRED PODVODNÝMI EMAILAMI

Group M a.s. (a ani výrobca automobilov spoločnosť BMW) od Vás nebude nikdy požadovať, aby ste elektronickou poštou zaslali či potvrdili osobné údaje zahŕňajúce napríklad Vaše meno, adresu, heslá či finančné informácie. Ak dostanete email od niekoho, kto sa bude vydávať za Group M a.s, BMW alebo za divíziu BMW, napríklad za bezpečnostný odbor, prípadne za odbor zodpovedný za organizovanie súťaží, a bude požadovať takýto typ informácií, NEODPOVEDAJTE PROSÍM. S najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o podvodný email, ktorého jediným cieľom je vylákať z Vás osobné informácie. Odporúčame, aby ste odosielateľa zaradili do zoznamu zablokovaných odosielateľov rozosielajúcich spamy.

Posledné podvodné emaily

Email od "asistenta z bezpečnostného odboru BMW"

Možno ste dostali email, údajne od asistenta bezpečnostného odboru BMW, v ktorom sa uvádzalo, že máte kliknúť na istý odkaz, aby ste z bezpečnostných dôvodov do 24 hodín potvrdili Váš účet, lebo inak bude zrušený. Chceli by sme Vás informovať, že ani BMW, ani nijaká z pridružených spoločností BMW nemajú asistenta bezpečnostného odboru BMW. Je to podvodný email. NEREAGUJTE PROSÍM NAŇ.

Email od odboru "BMW zodpovedného za organizovanie súťaží"

Možno ste dostali email, údajne od odboru BMW zodpovedného za organizovanie súťaží, v ktorom sa uvádza, že ste získali výhru. Chceli by sme Vás informovať, že ani BMW, ani nijaká z pridružených spoločností BMW nemajú asistenta odboru pre organizovanie súťaží BMW . Je to podvodný email. NEREAGUJTE NAŇ PROSÍM.


OCHRANA ÚDAJOV.

Pri využívaní našich služieb môžete byť požiadaní o uvedenie vašich osobných údajov. Zodpovedanie týchto otázok je dobrovoľné a v prípade polí neoznačených hviezdičkou (*) je nepovinné pre účely spracovania vašej požiadavky. Vaše osobné údaje budú uložené a spracované v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Spracovanie a využitie vašich osobných údajov na účely poradenstva, reklamy a prieskumu trhu je možné len s vaším súhlasom. Len s vaším súhlasom môžu byť vaše údaje poskytnuté na účely uvedené vyššie tretej osobe.

Viac informácií nájdete tuSpoločnosť Group M a.s. zodpovedá ako prevádzkovateľ za bezpečnosť osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté..

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v súhlase.


Cookies.

Cookie je malý textový súbor, ktorý bude z webových stránok uložený na váš disk. Cookies nespôsobujú vášmu počítaču žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies našich webových stránok neprenášajú v žiadnom prípade vaše osobné údaje. Použitie cookies môžete nastavením vášho prehliadača deaktivovať. Aby sme vám mohli poskytnúť našu ponuku individuálne, musíme v niektorých oblastiach stránok cookies použiť. Anonymné vyhodnotenie cookies môže byť využité na štatistiku.


Autorské práva.

Obsah týchto webových stránok nesmie byť na komerčné účely kopírovaný, rozširovaný, pozmeňovaný alebo sprístupňovaný tretím osobám.

Ochranná značka

Ak nie je uvedené inak, sú všetky ochranné značky na týchto webových stránkach chránené v prospech spoločnosti BMW AG, resp. iných spoločností patriacich do skupiny BMW . Toto platí hlavne pre značky, typové označenia, logá a emblémy.

Recyklácia V BMW.

Vaše BMW je výsledkom komplexného programu recyklácie. Čo to však znamená v praxi? Znamená to, že všetky požiadavky recyklácie sa berú do úvahy od úplného začiatku, od začiatku vývoja vozidla BMW. Jedným z príkladov je voľba používaných materiálov, starostlivo vyberaných tak, aby kládli čo najmenšie nároky na zdroje surovín a zaručovali účinnú recykláciu, šetrnú k životnému prostrediu. Každé vozidlo BMW je navrhnuté tak, aby umožnovalo ľahkú a hospodárnu recykláciu na konci svojej dlhej životnosti. Znalosti a skúsenosti v tejto oblasti zhromažďujeme už od roku 1994 v jedinečnom stredisku BMW pre demontáž a recykláciu neďaleko Mníchova. S akýmikoľvek otázkami ohľadom vrátenia vášho vyslúžilého vozidla sa preto obracajte na svojho najbližšieho partnera spoločnosti BMW, ktorý vám s potešením odpovie.


Zodpovednosť.

Tieto webové stránky sú zostavované s najvyššou mierou starostlivosti. Napriek tomu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za bezchybnosť a správnosť obsiahnutých informácií. Akákoľvek zodpovednosť za škody, ktoré priamo alebo nepriamo vzniknú použitím týchto webových stránok je vylúčená, ak neboli spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbalosťou. Ak budú tieto stránky prevádzkované treťou osobou, nepreberá Group M a.s. žiadnu zodpovednosť za ich obsah.


Za obsah zodpovedá

Group M a.s..


Objavte viac

Súbory cookie na doméne bmw-groupm.sk.

Akceptujte súbory cookie.
Zistiť viac, vrátane informácií o tom, ako odmietnuť súbory cookie.